معرفی گروه پژوهشی

گروه پژوهشی مطالعات سیستم و پست‌های فشارقوی

 

گروه پژوهشی مطالعات سیستم و پست‌های فشارقوی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل در تاریخ ۱۲ شهریورماه ۱۳۸۴ موفق به اخذ موافقت اصولی از وزارت علوم تحقیقات و فناوری شده است. این گروه در زمینه‌های مطالعات برنامه‌ریزی و بهره‌برداری سیستم‌های فشارقوی، کنترل و امنیت شبکه‌های فشارقوی، بهینه‌سازی ترانسفورماتورها و تجهیزات فشارقوی فعالیت می‏‏ کند.

این گروه پژوهشی دارای ۶ عضو هیئت‌ علمی از دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل بوده و دارای ۲ آزمایشگاه تخصصی مربوط به این حوزه پژوهشی است. مأموریت این واحد پژوهشی، انجام مطالعات تحقیقاتی و پژوهش ‏‏های کاربردی در زمینه مهندسی سیستم‏های قدرت الکتریکی و فشارقوی می‌باشد.

 

اهداف مطالعاتی گروه پژوهشی مطالعات سیستم و پست‌های فشارقوی

۱) اهداف تحقیقاتی بلندمدت:

انجام تحقیقات و پژوهش‌های کاربردی در زمینه مهندسی سیستم‌های قدرت الکتریکی و فشارقوی شامل:

     ·       کنترل و امنیت شبکه در سیستم انتقال انرژی الکتریکی

·       برنامه‌ریزی بلندمدت سیستم‏ های انتقال انرژی الکتریکی

·       کاربرد شبکه ‏های هوشمند در سیستم انتقال و توزیع انرژی الکتریکی

·       قابلیت اطمینان و توسعه بهینه شبکه ‏های انتقال و فوق توزیع

 

 

         ۲) اهداف تحقیقاتی کوتاه‌مدت:

انجام تحقیقات و پژوهش‌های کاربردی در زمینه مهندسی سیستم‌های قدرت الکتریکی و فشارقوی شامل:

·       پایش وضعیت کارکرد تجهیزات فشارقوی در سیستم قدرت

·       مدیریت مصرف و کاهش تلفات تجهیزات و سیستم انتقال و فوق توزیع

·       فناوری‌های نوین در سیستم قدرت و بررسی کاربرد ادوات جدید و منابع انرژی‏ های نو

·       مسائل مربوط به تجهیزات فشارقوی شامل خطوط، ترانسفورماتورها، ایزولاتورها، کلیدها، برق‌گیر و ...